Algemene voorwaarden Liefs Lianne fotografie

A. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Liefs Lianne fotografie.
2. Bij het afnemen van een dienst gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Liefs Lianne fotografie worden aangepast.

B. Copyright
1. Op alle – door Liefs Lianne fotografie gemaakte foto’s – rust copyright.
2. De foto’s die u van Liefs Lianne fotografie ontvangt, mogen in privékring onbeperkt gebruikt worden (voor alle andere doeleinden dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden).

C. Fotoreportages
1. Liefs Lianne fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in een fotoreportage toe te passen.
2. Na iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Liefs Lianne fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
3. Binnen uiterlijk 2 weken na de reportage zult u de foto’s ontvangen via het programma WeTransfer.

D. Betaling
1. De kosten van een reportage kunnen zowel contant worden afgerekend als worden overgemaakt. Wanneer de reportage contant wordt afgerekend, dient dit (uiterlijk) te gebeuren op de dag van de reportage.
Overmaken dient (uiterlijk) binnen 2 weken na de reportagedatum te gebeuren.
2. De foto’s van een reportage worden pas verzonden zodra het volledige bedrag door Liefs Lianne fotografie ontvangen is.

E. Verzetten of annuleren
1. Het verzetten van een reportage (door bijvoorbeeld ziekte) is mogelijk. Graag dit zo tijdig mogelijk – maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de reportage - aan te geven.
2. Bij een buitenreportage is de kans aanwezig dat de reportage verzet moet worden wegens een slechte weersvoorspelling. Dit wordt uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de reportage gecommuniceerd.
3. In verband met het fotograferen van geboortereportages (welke in elke situatie voorrang hebben) kan de situatie ontstaan dat een reportage (op het laatste moment) moet worden verzet of misschien zelfs onderbroken moet worden. In deze gevallen wordt er zo snel mogelijk een nieuwe datum gepland.
4. Het annuleren van een reportage kan alleen bij zwaarwegende omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een overlijden of ziekte in de naaste omgeving). In alle andere gevallen worden de kosten van de reportage alsnog gerekend.

F. Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid
1. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Liefs Lianne fotografie.
2. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

G. Cadeaubon
1. Een cadeaubon heeft een waarde van een door u te bepalen bedrag.
2. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
3. Een cadeaubon is 12 maanden geldig na afgifte door Liefs Lianne fotografie.
4. De waarde van de cadeaubon wordt (bij inlevering) in mindering gebracht op het totaalbedrag van de gekozen reportage.
5. Een cadeaubon dient in 1 keer gebruikt te worden (u ontvangt geen geld of tegoed retour).

H. Publicatie
1. Het staat Liefs Lianne fotografie vrij om de - door Liefs Lianne fotografie gemaakte - foto’s te gebruiken voor publicatie op bijvoorbeeld social media, flyers en de website.

I. Klachten
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk aan Liefs Lianne fotografie te worden doorgegeven. Liefs Lianne fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog verbeterd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken (dit is uitsluitend mogelijk als er - volgens punt I.1 - binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend).
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Liefs Lianne fotografie, in welke zin dan ook.